Open main menu

ޖޫން 15 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 166 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 167 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1961 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ހުވަދު އަތޮޅު އިދާރީގޮތުން ދެބަޔަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު ބައިކުރެއްވުން. ނަމަވެސް ތިނަދޫގައި ބަޣާވާތް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކަން ކެންސަލްވެ، އޭގެ ފަހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުވަދު އަތޮޅު ސަރުކާރުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުވަދު އަތޮޅު ބައިކުރެއްވި އެވެ. އެހާދިސާ ހިނގީ 7 ފެބުރުއަރީ 1962 ގައެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit