Open main menu

އެޕްރީލް 15 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 105 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 106 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1964ދިވެހިރާއްޖެ:- ފުރަތަމަ ދިވެހި ޑޮކްޓަރ އެންޑީ ޢަބުދުﷲ މާލެ ވަޑައިގަތުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit