Open main menu

މެއި 29 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 149 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 150 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

2014- ދިވެހިރާއްޖެ- 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ހުވާކުރުމާއި، މަޖްލީހުގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް އިންތިހާބުކުރުން. ރައީސަކަށް އިންތިހާބު ކުރެވުނީ ފުއައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދެވެ. ނައިބު ރައީސަކަށް އިންތިހާބު ކުރެވުނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit