Open main menu

މާރޗް 4 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 63ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 64 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1942 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ މީހުން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މާލެއައުން. 9452 މީހުން މާލެއައީ 552 އުޅަނދުގައެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit