Open main menu

މާރޗް 27 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 86 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 87 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1983 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ސްރީލަންކާގެ އާންމު ބާޒާރުގައި ރާއްޖޭގެ ހިކި ކަނޑުމަސް ވިއްކާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit