ސެޕްޓެމްބަރު މަހަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ނުވަވަނަ މަހެވެ. މި މަހުގައި އޮންނަނީ 30 ދުވަހެވެ.

ހިގާފައިވާ ހާދިސާތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ