Open main menu

އެޕްރީލް 25 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 115 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 116 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1907 -ދިވެހިރާއްޖެ:- މާލެއަށް ފުރަތަމަ މަތިންދާ ބޯޓެއް އައުން. އެއީ ޖަޕާނުގެ މަނަވަރަކުން އައި މަތިންދާ ބޯޓެކެވެ.
  • 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ދީނީ ކަންތައްތައް ރައްކާތެރިކުރާ ކޮމެޓީއެއް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އުފެއްދެވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit