2013 ވަނަ އަހަރަކީ 21 ވަނަ ގަރުނުގެ 13 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

ނޮވެމްބަރުEdit

  • 17 ނޮވެމްބަރު -ދިވެހިރާއްޖެ:- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ކަމުގެ މަގާމުގެ ހުވާ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އަލްފާޞިލް އަބްދުއްﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ކުރެއްވިއެވެ.

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit