Open main menu

ޑިސެމްބަރު 13 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 347 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 348 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1961ދިވެހިރާއްޖެ:- ރާއްޖެއަށް ބިންހެލުމެއް އައުން
  • 2007ދިވެހިރާއްޖެ:- 2007 ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރު 29 ގައި ސަލްޓަން ޕާރކްގައި ބޮއްގޮއްވި މީހުންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކޯޓުން އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކުރުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit