Open main menu

ޖޫން 24 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 175 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 176 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1947 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އިންފުލުއެންޒާގެ ވަރުގަދަ ހުމެއް މާލޭގައި ފެތުރެން ފެށުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit