Open main menu

ނޮވެމްބަރު 25 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 329 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 330 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1955 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އާރް އޭ އެފްގެ ބޭސް އެއް ހެދުމަށް އުފެއްދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިގިރޭސިން އައްޑުއަށް ފޭބުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit