Open main menu

އެޕްރީލް 4 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 94 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 95 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1960ދިވެހިރާއްޖެ : ހުޅުލޭގައި އެއަޕޯޓެއް ހެދުމަށް އިގިރޭސިން ސާރވޭ ކުރަންފެށުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit