Open main menu

ޖުލައި 31 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 212 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 213 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1978 - ދިވެހިރާއްޖެ:- އެމެރިކާގެ ކޮންސިއުލަރ އެޖެންސީ އެއް އަލަށް މާލޭގައި ހުޅުވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

  • 1980 - މުޙައްމަދު ރަފީޢު، ހިންދުސްތާންގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ. (އ. 1924)
  • 2016 - ޑޮކްޓަރ އެންޑީ އަބްދުﷲ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރ.

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit