Open main menu

ޖުލައި 29 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 210 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 211 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1973ދިވެހިރާއްޖެ:- ށ.ކިލިސްފަރު އެއްކޮށް ގިރާ ފަޅަކަށްވުމުން އެއީ ނެތް ރަށެއްކަމަށް އިއުލާންކުރުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit