Open main menu

އޮކްޓޫބަރު 30 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 303 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 304 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1979 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ހިނގަމުންދިޔަ ގޮތް ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިން ފުރަތަމަ ދެއްކި ދުވަސް

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit