Open main menu

މާރޗް 20 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 79 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 80 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 2003 - އެމެރިކާ އާއި ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރު އިރާގަށް ހަމަލާދިނުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit