Open main menu

މާރޗް 22 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 81 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 82 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1931 - ދިވެހިރާއްޖެ:- ގާނޫނު ހަދާ މަޖުލިސްގެ މެންބަރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއްވެ މަޖުލިސް ކުރާ ގެއްކަމަށް ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑުގެ އުތުރުން ހުރި އުސްގެ ( މިހާރުގެ ސިފައިންގެ ) ހަމަޖެއްސުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit