Open main menu

އޮކްޓޫބަރު 10 އަކީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ 283 ވަނަ ދުވަހެވެ. ލީޕް އަހަރެއްގައި 284 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޙާދިސާތައްEdit

  • 1974ދިވެހިރާއްޖެ:- އެއަރ މޯލްޑިވްސް ގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ބޭއްވުން
  • 1982 - ދިވެހިރާއްޖެ:- މުގައްރަރު އިސްލާހު ކުރުމުގެ ވާރކް ޝޮޕެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ބޭއްވުން

އުފަންވި މީހުންEdit

މަރުވި މީހުންEdit

ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައިEdit