Goto User talk:Deviathan/archive1 to see previous editions.

Welcome!

Hello, Deviathan, and welcome to Wikipedia! Thank you for your contributions. I hope you like the place and decide to stay. Here are a few good links for newcomers:

सर्वप्रथम तो मै आप को १००० लेख कट्ने की शुभकामना देना चाहता हुं। आप एक ही प्रकार के बहुत सारे लेख बना रहे है जैसे की वर्ष के दिन। मेरे विचार मै आप इन लेखौं को निर्माण करने के लिए बोट का प्रयोजन कर सकते है। इस से आप का समय बच जाता है और लेख की निर्माण भी हो जाता है। धन्यवाद।--Eukesh 17:17, 7 ޖޫން 2007 (UTC)

आपको किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है? अगर आप बोट के बारे मै जानकारी की आवश्यकता हों या कोही निश्चित कोड की आवश्यकता हों तो मुझे पत्राचार कर सकते है। मेरा पत्राचार का ठिकाना eukeshranjit एट याहू डट कम है। यह विकिपीडिया का उत्तरोत्तर प्रगति का कामना करता हुं। सम्पर्क के लिए धन्यवाद।--Eukesh 17:38, 9 ޖޫން 2007 (UTC)

މަޒުމޫނު ލިއުންހުއްޓާލުން! އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

  • މަޢާފަށް އެދުނީތީ ސުކުރިއްޔާ ! I will decide to continue
  • މެސެޖްގައިވާގޮތަށް ވިކީގެ އިގިރޭސި އާޓިކަލް "ޕަރެސެޓަލޯލް" ޓްރާންސްލޭޓް ކޮށްފިނަމަ ގިނަދިވެހިންނަކައް ނޭގޭނެ!Deviathan
  • ސަބަބަކީ މެޑިކަލްޓާރމްގައި ބޭނުންކުރާ އިގިރޭސިބަހުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ދިވެހިބަސް ނެތީމަ
  • ޕޭޖްގެ ލޭއައުޓްގެ އަކުރުތަށް ފުށުއަރާގޮތް ރަގަޅުކޮށްދެއްވުން އެދެން.

Anyway i will decide to continue

ތޯމަސް ޖެފަރސަންގެ ލިޔުމާ ގުޅޭ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ތޯމަސް ޖެފަރސަން ގެ މަޒުމޫން އަޅުގަނޑު ވިކިފައި ކޮށްފައިވާ ގޮތް ރަގަޅުތޯ ބަލާދިނުން އެދެން! އަދި މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ނުވަތަ އިތުރު ކުރަން ތަނެއް އޮތްނަމަ އިޝާރާތް ކޮށްލައްވާ ! Khazaanaa 14:07, 19 ޖޫން 2007 (UTC)

Confirmation of New activated CustomEditButtons އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

Custom Edit buttons are buttons which are shown on edit pages. Thes buttons includes the Bold button, Italic button, and other buttons.

I have activated some new buttons and they work for me. But when i try without logging in, i can't see this buttons. Please check whether if these buttons do work for you by tryin to edit any page, and reply me as soon as possible. Thanks!!

--Glacious 13:59, 21 ޖޫން 2007 (UTC)

.can u please remove unwanted useless political article was written by GOMAUMOOMGO Thanks

regarding incomplete articles އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

can we remove all the articles with only one word or line in it? i mean do we really need those in our article count? it increases the number for sure, but whats the use of keeping it with one line?? am i right? thnx n hav a nice day --LeX 07:58, 24 ޖޫން 2007 (UTC)

ނަސްލު އުފައްދާ ނިޒާމް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މި ލިޔުން ބަލައިދެއްވާ ފާނޑުވިދާޅުވެ ދެއްވުން އެދެން Khazaanaa 01:30, 30 ޖޫން 2007 (UTC)

ދިވެހިންނާއި ޕީއެޗްޑީ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ދިވެހިންނާއި ޕީއެޗްޑީ މިލިޔުން ބަލާލުން އެދެން! ތިޔަ ބޭފުޅާގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހުރިނަމަ އިތުރުކޮށް މިމަޒުމޫނު މުއްސަދި ކުރުމުގައި އެހީތެރި ވެދެއްވާ! ތިޔަ ބޭފުޅާގެ ޚިޔާލަކަށް އެދެން! Khazaanaa 08:58, 7 ޖުލައި 2007 (UTC)

ޚިޔާލަކަށް އެދެން! އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ދިވެހި ބަހުގައި ޔުރެޓަރ އަށް ވަކި ޚާއްޞަ ނަމެއް ދެވިފައިވާ ކަމެއް އެގިފައެއް ނެތް! އެހެން ކަމުން ކުރު ދުލަށް ފަސޭހަ ނަމެއް ކިޔުމުގެ ގޮތުން ގުރުތާ ކިޔަން އަޅުގަނޑު ނިންމައި ޔުރެޓަރ އަށް ޚާއްޞަ ޞަފްޙާ ގުރުތާ މިނަމުގައި ހަދައިފިން! މިނަން ދެވުނު އިރު އަޅުގަނޑޫ ބެލިގޮތަކީ ކިޑްނީ އަށް ގުރުދާ ކިއިރު އިން ގުރު ނަގައިފައި ޔުރެޓަރ ގެ ފަހަތު އިން ޓާވިޔަނި ތ އަށް ބަދަލުކުރުން ! ވީމާގެ ތިޔަބޭފުޅާގެ ޚިޔާލަށް އެދި ބުނެލިން!Khazaanaa 14:32, 25 ޖުލައި 2007 (UTC)

ނިންމާފައިވާ ޞަފްޙާތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ގުރުދާ، ގުރުތާ، މަސާނާ، ކުޑަކަމުދާ ހޮޅި ، ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމް ގައި ހިމެނޭ މި 4 ގުނަވަނާބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަށް ލިޔެވިފައިވޭ! އަދި މުސްތަގުބަލްގައި އިތުރު ސައިޓްތަކާ ފޮތްތަކުން ވެސް ލިޔެ ފުޅާކުރުމަށް ގަސްތުކުރަން! ވީމާ މިޞަފްޙާތައް ބަލާލުމަށް ފަހު ވަކި ޚިޔާލެއް އޮތްނަމަ ދެއްވުންއެދެން!Khazaanaa 14:36, 25 ޖުލައި 2007 (UTC)

There's a dead link on މައި ޞަފްޙާ, but I can't edit it because I'm not an administrator here.

Under the "We Welcome All Non-Dhivehi Speakers, As Equally As The Speakers Of Dhivehi Language" heading, there's a link to m:A guide to Divehi Wikipedia. That page was deleted from Meta over a year ago. I'm an admin there, and I looked into the content of the page; there was nothing that is actually helpful. Can you remove the link? The Embassy link is still good, however.

Thanks! EVula // talk // 18:43, 23 އޮކްޓޫބަރު 2020(UTC)

Bot status for AlleborgoBot އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

Hi! Can you set bot status for my AlleborgoBot? The request is here. Regards. --AlleborgoBot 12:42, 28 އޮކްޓޫބަރު 2007 (UTC)


Dear Deviathan Could you please help me އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

-Could you please help me translate this article to dv:language

This is the link to the English version of the:

Puerto Rico Independence Political Party.

I am very grateful for any help you could provide!!! ;)

Am A Girl In Love With History 08:26, 11 ޑިސެމްބަރު 2007 (UTC)

Hi. Could you please delete this page? It is nonsense. Thank you. --Thogo 20:07, 27 ޑިސެމްބަރު 2007 (UTC)

As an Administrator of this Wikipedia, on behalf of every Dhivehi wikipedian I request you to check wikipedia more frequently and delete the spam pages created by spammers. Pages can only be deleted by admins. As you, Deviathan is an Admin of this wikipedia i request you to be more active. This wikipedia should keep running and we don't want it to bee added to Wikimedia Closing Projects. If you do not show any positive reactions to this message we may have to ask a Steward to remove ur user-rights. Thank You!

  • Please, We need all your support to run this wikipedia

--Glacious 21:21, 6 ޖެނުއަރީ 2008 (UTC)

Thanks for nominating me as an admin of Dhivehi wiki. i qurrantee you i will try always my best to keep this small Dhivehi Wiki Alive.Khazaanaa 07:24, 4 ޖޫން 2008 (UTC)

There is a a Tana search template (Template:Tana alphabet) to make searching easier; like the ones on the Hindi Wikipedia and Urdu Wikipedia. Would it be possible to put it on the main page?

Thanks a lot. --92.17.144.70 10:37, 29 އޮކްޓޫބަރު 2008 (UTC)

ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ އަ އާ އި އީ އޫ އެ އޭ އޮ އޯ އް ޱ

Dear Deviathan , sorry to come to you to write about the remove of the bot flag of Ptbotgourou but you made a mistake by taking into account the opposition of Budelberger on Wikipedia:Bots/Requests_for_approval#Ptbotgourou . Like I mention here, he do it only by vengeance against me... and not for good reason (technicals, bot errors...) So please could you restore the bot flag.

Sincerely --Gdgourou 23:08, 26 ޑިސެމްބަރު 2008 (UTC)

Please take a moment to respond me. Your remove the bot flag for the worste reason it could be. --Gdgourou 13:53, 5 ޖެނުއަރީ 2009 (UTC)

މިވިކިޕީޑިއާއަށް ފޮޓޯ އަޕްލޯޑު ކުރާނީ ކިހެނެއް ހެއްޔެވެ. އެއީ ބައެއްލިޔުން ތަކުގައި ކޮންމެހެން ފޮޓޯހުންނަން ޖެހޭތީއެވެ.

ލާވިޔަފާރިއުސޫލޭ ބުނެފައި އޮތީމައި އެއީ އެންމެރަނގަޅުގޮތެއް ނޫނެވެ. ރަނގަޅުގޯތަކީ ވިޔަފާރިނޫން އުސޫލެވެ

--އަޙްމަދު ސަމީޢު 17:46, 7 ޖޫން 2009 (UTC)

Hi Deviathan
Would you be so kind to help me translate this article into the wonderful Dhivehi language? Please. It's about a Chinese philosopher and is listed as one of the articles every Wikipedia should have. If you think that article is too long, here is a shot version: "Confucius was a Chinese thinker and social philosopher, whose teachings and philosophy have deeply influenced Chinese, Korean, Japanese and Vietnamese thought and life. His philosophy emphasized personal and governmental morality, correctness of social relationships, justice and sincerity." Thanks a lot, and best regards:) --Amaqqut

Dear Deviathan, thanks for your answer! The Dhivehi version is important for me, hope it will appear soon. Thank you again, and best wishes!--Amaqqut 04:37, 23 އޮކްޓޫބަރު 2009 (UTC)

މިމަހުގެ ލިޔުމާއި ބެހޭ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ތިބޭފުޅާ މިމަހު އަޕްލޯޑް ކޮށްފައިވަނީ 2009 ގެ ޖެނުއަރީ މަހުގައި ވެސް ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒުމޫނުކަމަށްވާތީ އެކަން ހަދާންކޮށްލަ ދެމެވެ. Khazaanaa 14:44, 6 ފެބްރުއަރީ 2010 (UTC)

އެކުމާފާނު މަޝްރޫޢު އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ކުރިއަށް ގެންދަން ވާހަކަ ދެކެވުނު އެކުމާފާނު މަޝްރޫޢަށް ވީ ކިހިނެއްތޯ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން Khazaanaa 11:41, 27 ފެބްރުއަރީ 2010 (UTC)

Greetings Deviathan my good friend,

Nice to meet you again.

Could you kindly help me translate these passages into the Divehi language? please.

Any help would be very Gratefully Appreciated, Thankyou very much.

(In return, I can help you translate your favourite article into the Chinese language). --Jose77 01:54, 21 މާރޗް 2010 (UTC)

Hallo, my name is Anastasiya Lvova, I'm "duty" in Connectivity project. The essence of the "Connectivity" project is to study and enhance the coherence of Wikipedia, or, in other words, to improve hypertext navigation between articles. The project deals with deadends, isolated articles, non-categorized articles, transitivity of the category tree, etc.

We want to work with your language version, but we need configured MediaWiki:Disambiguationspage for it (with direct links to template namespace pages, for example, ru:MediaWiki:Disambiguationspage/de:MediaWiki:Disambiguationspage/fr:MediaWiki:Disambiguationspage). Is it possible to set it up for our usage?

thanks in advance, Lvova 18:36, 13 ޖޫން 2010 (UTC)

Hi! Could User:JhsBot have bot status? I thought it already did, but apparently it doesn't. It uses standard Pywikipedia framework. (PS! It would be nice if you guys would consider adopting the Global bot policy as well,). Jon Harald Søby 21:14, 4 ނޮވެމްބަރު 2011 (UTC)

Hi, Deviathan. I requested for bot status. Nice to know your opinion. Best regards, Vago 10:00, 19 ޑިސެމްބަރު 2011 (UTC)

Hi, Deviathan!

In the English Wikipedia I found en:Khadijah of the Maldives and en:Muliaage - they need versions in Dhivehi. Also en:Ministry of Islamic Affairs (Maldives) needs an article at މިނިސްޓރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް.

Would you be interested in starting short articles on them? Thanks WhisperToMe 17:52, 17 ޖެނުއަރީ 2012 (UTC)

Article translation/collaboration request އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

Hi Deviathan, how are you? Mate, I am trying to find an editor/s who can help by translating User:Russavia/Polandball into Dhivehi. I am wondering if we could make a collaborative trade?

If you could translate that article into Dhivehi for me, I would be happy to upload approximately 30-40 Maldivean aviation photos to Commons from amongst the 200,000 I have permission to upload. I have uploaded a number of photos already to give you a brief idea of what I can upload, and I am keeping a gallery at User:Russavia of photos uploaded.

Would you be interested in such a collaborative "trade"? Do let me know, either by responding here, or on my talk page, or by emailing me. Cheers, Russavia (talk) 07:24, 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2012 (UTC)

Hello there. I am a Maldivian and I would like to volunteer myself to your effort. Seeing as the Admins over here are inactive. I would love to see more Maldivian pictures in the commons :D Please contact me if this spectacular offer is still on the table
... --CRC43 (talk) 01:52, 7 ޑިސެމްބަރު 2012 (UTC)

Hi, sorry for writing in English. I'm writing to ask you, as a bureaucrat of this wiki, to translate and review the notification that will be sent to all users, also on this wiki, who will be forced to change their user name on May 27 and will probably need your help with renames. You may also want to help with the pages m:Rename practices and m:Global rename policy. Thank you, Nemo 18:02, 3 މެއި 2013 (MVT)

Hello. I'm a steward. A new policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, etc.) was adopted by community consensus recently. According to this policy, the stewards are reviewing administrators' activity on wikis with no inactivity policy.

You meet the inactivity criteria (no edits and no log actions for 2 years) on dvwiki, where you are (a bureaucrat and administrator. Since dvwiki does not have its own administrators' rights review process, the global one applies.

If you want to keep your rights, you should inform the community of the wiki about the fact that the stewards have sent you this information about your inactivity. If the community has a discussion about it and then wants you to keep your rights, please contact the stewards at m:Stewards' noticeboard, and link to the discussion of the local community, where they express their wish to continue to maintain the rights, and demonstrate a continued requirement to maintain these rights.

We stewards will evaluate the responses. If there is no response at all after approximately one month, we will proceed to remove your administrative rights. In cases of doubt, we will evaluate the responses and will refer a decision back to the local community for their comment and review. If you have any questions, please contact us on m:Stewards' noticeboard.

Best regards, Rschen7754 02:03, 10 އެޕްރީލް 2014 (MVT)

Your administrator status on the Dhivehi Wiktionary އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

Hello. A policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, etc.) was adopted by community consensus in 2013. According to this policy, the stewards are reviewing activity on wikis with no inactivity policy.

You meet the inactivity criteria (no edits and no log actions for 2 years) on the wiki listed above. Since that wiki does not have its own rights review process, the global one applies.

If you want to keep your rights, you should inform the community of the wiki about the fact that the stewards have sent you this information about your inactivity. If the community has a discussion about it and then wants you to keep your rights, please contact the stewards at m:Stewards' noticeboard, and link to the discussion of the local community, where they express their wish to continue to maintain the rights.

If you wish to resign your rights, you can reply here or request removal of your rights on Meta.

If there is no response at all after approximately one month, stewards will proceed to remove your administrator and/or bureaucrat rights. In ambiguous cases, stewards will evaluate the responses and will refer a decision back to the local community for their comment and review. If you have any questions, please contact the stewards. Rschen7754 10:51, 14 ޖެނުއަރީ 2015 (MVT)

We sent you an e-mail އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

Hello Deviathan,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.

MediaWiki message delivery (މެމްބަރުގެ ވާހަކަ) 23:48, 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 (+05)Reply