ސުލްޠާން ނާޞިރުއްދީނު

މީލާދީން 1408 ން 1411 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން

ސުލްޠާން ނާޞިރުއްދީނު އަކީ މީލާދީން 1408 ން 1411 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ކުރެއްވި ރަދުންނެވެ. އެއީ ހިޖުރައިން 811 ން 813 އަށެވެ. މިރަދުން ރަސްކަމަށް އިސްވެ ވަޑައިގަތި ހިޖުރައިން 811 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ސުލްޠާން ނާޞިރުއްދީނު އަލްކަލާވަހީ ސިރީ ވީރު އަބާރަނަ މަހާ ރަދުންގެ ނަސަބެއް އެނގޭކަން ނެތެވެ. މިރަދުން ރަސްކަން ކުރެއްވީ 3 އަހަރު ވާންދެނެވެ. އަވަހާރަވީ ހިޖުރައިން 813 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

  • ތަންގީޙު ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގެ ތަންތަންކޮޅު - މުޙައްމަދު އަމީން

އިތުރު ފާލަންތައް

އުނިއިތުރު ގެންނަވާ
ކުރިން ހުންނެވީ:
ސުލްޠާން ޙުސައިން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަދުން
-
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:<br./>ސުލްޠާން ޙަސަން (ދެވަނަ)