Difference between revisions of "ލޭމަދުވުން"

no edit summary
(Created page with 'ލޭމަދުވުން އަކީ ލޭ ޓެސްޓު ކުރާއިރު ލޭގައި ހުންނަންވާ މިންވަރަށްވުރެ ލޭގައި ހިމެނޭ ދަގަނޑުގެ …')
 
ލޭމަދުވުން ({{en|Anemia}}) އަކީ [[ލޭ]] ޓެސްޓު ކުރާއިރު ލޭގައި ހުންނަންވާ މިންވަރަށްވުރެ ލޭގައި ހިމެނޭ ދަގަނޑުގެ ބައި ނުވަތަ [[ހިމަގްލޯބިން]] ދަށްކޮށް ހުރުމެވެ. ލޭގައި ދައުރުކުރާ އެއްބަޔަކީ [[ލޭގެ ރަތް ސެލް]] އެވެ. ހިމަގްލޯބިން އަކީ ލޭގެ މިރަތް ސެލް ތަކުގައި ދަގަނޑުގެ ބަޔާއި އޮކްސިޖަން ހަށިގަނޑުގެ ބައިތަކަށް އުފުލައިދޭ މާއްދާ އެވެ. ލޭމަދުވުމުގެ އަސަރު ލޭގައި އެކުލެވޭ ސެލްތަކުން ދޭހަކޮށްދޭނެ އެވެ.
 
އަލާމާތްތައް
* ވިހެއުމާއި ވިދިގެން ގިނައިން ލޭފޭބުން
* ވިހެއުމަށްފަހު ހަށިގަނޑު އަނބުރާ ކުރިން ހުރިގޮތަށް ގެންނަން އުދަގޫވުން
 
 
[[Category:ބަލިތައް]]
9,692

edits