Difference between revisions of "ޕްރޮސްޓޭޓް ގްލޭންޑް"

===ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރު ===
{{Main|ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރު}}
ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރު އަކީ [[ޕްރޮސްޓޭޓް ގްލޭންޑް]] އަށް ކެންސަރު ޖެހުމެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންގެ [[ނަސްލު އުފައްދާ ނިޒާމް]] ގައި ހިމެނޭ ގުނަވަނެއް ކަމުން މިބާވަތުގެ ކެންސަރު ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންނަށެވެ. ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރު ޖެހެން ދިމާވަނީ [[ޕްރޮސްޓޭޓް ގްލޭންޑް]] ގައި ހިމެނޭ ސެލްތައް މިއުޓޭޓްވެ، ކޮންޓްކޮންޓްރޯލް ނުވާ މިންވަރަށް އިތުރުވާން ފެށުމުންނެވެ. އަދި މިސެލްތައް ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ބައިތަކަށް ދެއެވެ.
 
 
9,692

edits