ޖޯޖް ވޯކަރ ބުޝް

ޖޯޖް ވޯކަރ ބުޝް (އުފަން ތާރީހް : 6 ޖުލައި 1946) އަކީ އެމެރިކާގެ 43 ވަނަ ރައީސެވެ.

ޖޯޖް ވޯކަރ ބުޝް
43ވަނަ President of the United States
In office
ޖެނުއަރީ 20 2001 – ޖެނުއަރީ 20 2009
ނައިބު ރައީސް ޑިކް ޗޭނީ
ކުރިން މަގާމްގައި ހުންނެވީ ބިލް ކްލިންޓަން
Succeeded by ބަރަކް އޮބާމާ
47ވަނަ ޓެކްސަސްގެ ގަވަރުނަރު
In office
ޖެނުއަރީ 22 1995 – ޑިސެމްބަރ 14 2000
Lieutenant Bob Bullock
(1995–1999)
Rick Perry
(1999–2000)
ކުރިން މަގާމްގައި ހުންނެވީ އެން ރިޗާރޑްސް
Succeeded by ރިކް ޕެރީ
Personal details
އުފަން ތާރީހް (1946-07-06) ޖުލައި 6, 1946 (73 އަހަރު )
ނިޔު ހެވަން, ކަނެކްޓިކަޓް
Political party ރިޕަބްލިކަން
Spouse(s) ލައުރާ ބުޝް
Residence ކްރޯ ފޯރޑް، ޓެކްސަސް
Alma mater ޔޭލް ޔުނިވަރސިޓީ
ހަވަރޑް ބިޒްނަސް ސްކޫލް
Occupation ވިޔަފާރިވެރިއެއް (ތެޔޮގެ ބާޒާރުގައި)
Religion ޔުނައިޓެޑް މެތޮޑިސްޓް
Signature