Open main menu

ބިލް ކްލިންޓަން

(މިސްރާބުކުރެވުނީ Bill Clinton އިން)


މިއީ އެމެރިކާގެ 42 ވަނަ ރައީސެވެ.

ވިލިއަމް ޖެފަރސަން ކްލިންޓަން
Bill Clinton.jpg
42ވަނައެމެރިކާގެ ރައީސް
In office
ޖެނުއަރީ 20 1993 – ޖެނުއަރީ 20 2001
Vice President އަލް ގޯރ
ކުރިން މަގާމްގައި ހުންނެވީ ޖޯޖް.އެޗް.ޑަބްލިޔު ބުޝް
Succeeded by ޖޯޖް ވޯކަރ ބުޝް
52ވަނަ އަރކަންސަސް ގެ ގަވަރުނަރ
In office
ޖެނުއަރީ 11, 1983 – ޑިސެމްބަރ 12, 1992
Lieutenant ވިންސްޓަން ބްރަޔަންޓް (1983-1991)
ޖިމް ގާއި ޓަކަރ (1991-1992)
ކުރިން މަގާމްގައި ހުންނެވީ ފްރޭންކް ޑީ ވައިޓް
Succeeded by ޖިމް ގާއި ޓަކަރ
50ވަނަ އަރކަންސަސް ގެ ގަވަރުނަރު
In office
ޖެނުއަރީ 9, 1979 – ޖެނުއަރީ 19, 1981
Lieutenant ޖޯ ޕަރސެލް
ކުރިން މަގާމްގައި ހުންނެވީ ޖޯ ޕަރސެލް
Succeeded by ފްރޭންކް ޑީ ވައިޓް
Personal details
އުފަން ތާރީހް (1946-08-19) އޯގަސްޓް 19, 1946 (73 އަހަރު )
Flag of Arkansas ހޯޕް, އަރކަންސަސް
Political party ޑިމޮކްރެޓިކް
Spouse(s) ހިލަރީ ކްލިންޓަން
Alma mater ޖޯޖް ޓައުން ޔުނިވަރސިޓީ
ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖް, އޮކްސްފޯރޑް
ޔޭލް ލޯ ސްކޫލް
Occupation ލޯޔަރ
Religion ކްރިސްޓިއަން (ބެޕްޓިސްޓް)
Signature