Centuries: 19th century · 20th century · 21st century
Decades: 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s 2020s 2030s
Years: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2000 by topic:
News by month
Jan - Feb - Mar - Apr - May - Jun
Jul - Aug - Sep - Oct - Nov - Dec
Arts
Architecture - Art - Literature - Music (Country, UK) - Film - Television - Home video
Politics
Elections - Int'l leaders - Politics - State leaders - Sovereign states
Science and technology
Archaeology - Aviation - Birding/Ornithology - Meteorology - Rail transport - Science - Spaceflight
Sports
Sport - Australian Football League - Baseball - Football (soccer) - Ice Hockey - Motor Racing - Tennis
By place
Africa - Argentina - Australia - Canada - Denmark - India - Iraq - Ireland - Japan - Luxembourg - Malaysia - Mexico - New Zealand - Philippines - Singapore - South Africa - Switzerland - United Kingdom -Wales - Zimbabwe
Other topics
Deaths - Awards - Gay rights - Games - Law - Religious leaders - Video gaming
Birth and death categories
Births - Deaths
Establishments and disestablishments categories
Establishments - Disestablishments
Works category
Works
2000 in other calendars
Gregorian calendar 2000
MM
Ab urbe condita 2753
Armenian calendar 1449
ԹՎ ՌՆԽԹ
Chinese calendar 4636/4696-Expression error: Unrecognized punctuation character "[".-ފަންވަތް:Chinese calendar/day/78/15
(己卯年月日)
— to —
4637/4697-Expression error: Unrecognized punctuation character "[".-6
(庚辰年月初六日)
Ethiopian calendar 1992 – 1993
Hebrew calendar 5760 – 5761
Hindu calendars
- Vikram Samvat 2055 – 2056
- Shaka Samvat 1922 – 1923
- Kali Yuga 5101 – 5102
Iranian calendar 1378 – 1379
Islamic calendar 1421 – 1422
Thai solar calendar 2543
މިމަޒުމޫނަކީ 2000ވަނަ އަހަރާއި ބެހޭ ގޮތުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނެކެވެ

ހާދިޘާތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ޖެނުއަރީ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

 • 1 ޖެނުއަރީ : އާ ސާސްކަފެއް ފެށުން މުޅި ދުނިޔޭގައި ފާހަނގަ ކުރެވިގެން ދިޔުން.
 • 1 ޖެނުއަރީ : ވައި.ޓޫ.ކޭ (Y2K) ވައިރަސް ފެތުރި ގިނަ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވުން.
 • 3 ޖެނުއަރީ - 10 ޖެނުއަރީ : އިޒްރާއީލް އާއި ސީރިޔާ އާއި ދެމެދު ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވުން.
 • 4 ޖެނުއަރީ : އެލަން ގްރީންސްޕަން އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ރިޒާވްގެ ޗެއަރމަންގެ މަގާމަށް ހޮވުން.
 • 5 ޖެނުއަރީ - 8 ޖެނުއަރީ : މެލޭޝިޔާގެ ކުއަލަ ލަމްޕޫރުގައި އަލްގައިދާ ގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން. މި ބައްދަލުވުމުގައ އަލްގައިދާގެ އިސް ލީޑަރުންނާއި ސެޕްޓެމްބަރ 11 ގެ ހާދިޘާގައި އެމެރިކާގެ ފްލައޓް ހައިޖެކް ކުރި މީހުންވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ހިމެނުނު.
 • 10 ޖެނުއަރީ : އެމެރިކާ އޮންލައިން އިން ޓައިމް ވާރނަރ ކުންފުނި 162 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ގަތުމަށް އެއްބަސްވުން
 • 11 ޖެނުއަރީ : ހަތިޔާރު އެޅި ޖަމާއަތް "އިސްލާމިކް ސެލްވޭޝަން ފްރޮންޓް" އަލްޖީރިޔާއިން ފޭބުމާއި ބެހޭގޮތުންއ ގައުމުގެ ސަރުކާރާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވުން.
 • 1 ޖެނުއަރީ: ސޮލްވޭ ހާރވެސްޓަރ ނަމަކަށް ކިޔާ މަސްބޯޓު އައިސްލް އޮފް މޭންގެ ހިސާބަކަށް ފެތުމުގެ ހާދިޘާ ހިނގުން.
 • 14 ޖެނުއަރީ : ބޮސްނިޔާގެ މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެއްގައި 100 މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް 1993 ގައި ގަތުލު އާއްމެއް ހިންގި ކަމުގެ ކުށުގައި ޔޫ.އެން ގެ ފަރާތުން ބޮސްނިޔާގެ ކްރޯޓުންގެ 5 މީހަކަށް 25 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ހުކުމް އިއްވުން
 • 16 ޖެނުއަރީ : ކެލިފޯނިޔާގެ ސެކްރެމެންޓޯގައި ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ޓްރަކެއް އެހިސާބުގެ "ސްޓޭޓް ކެޕިޓަލް" އިމާރާތައް ވަނުމުގެ ހާދިޘާ އެއް ހިނގައި އެ ޓްރަކް ދުއްވަން އިން މީހާ މަރުވުން.

24 ޖެނުއަރީ: ދެބެއިން ކަމަށްވާ ޖޯނީ އަދި ލޫތާ ހްޓޫގެ އަމުރަށް ހިނގާ "ގޯޑްސް އާރމީ" ޖަމާއަތް ބުރުމީސް ބޯޑަރު ކައިރީގައި ހުންނަ ތައި ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ތިބި 700 މީހުން ރަހީނުންގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުން.

 • 30 ޖެނުއަރީ : ކެންޔާ އެއަރވޭއިސް ފްލައިޓް 431 އެޓްލާންޓިކް ކަނޑަށް ވެއްޓި އެއިން ދަތުރު ކުރި 169 މީހުން މަރުވުން.
 • 31 ޖެނުއަރީ : ޕެސިފިކް ކަނޑަށް އެލެސްކާ އެއަރލައިންސް ފްލައިޓް 261 ވެއްޓި އެއިން ދަތުރު ކުރި 88 މީހުން މަރުވުން.
 • 31 ޖެނުއަރީ : ޑރ.ހެރޯލްޑް ޝިޕްމަން 1995 އާއި 1998 ދެމެދު އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ 15 ބަލިމީހަކު ގަސްތުގައި މަރާފައި ވާކަން ސާބިތުވުން. އަދި 54 އަހަރުގެ ޝިޕްމަން އުމުރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުން.

ފެބްރުއަރީ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

February
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
ފައިލު:Windows2000.png
Windows 2000

މާރޗް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

March
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

އޭޕްރީލް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

April
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

މޭއި އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

May
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ޖޫން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

June
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ޖުލައި އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

July
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

އޯގަސްޓް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

August
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ސެޕްޓެމްބަރ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

September
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

އޮކްޓޫބަރ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

October
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ފައިލު:Smilo.jpg
Slobodan Milošević.

ނޮވެމްބަރ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

November
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ޑިސެމްބަރ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

December
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

World population
2000 1995 2005
ދުނިޔެ 6,070,581,000 5,674,380,000 +396,201,000 6,453,628,000 +383,047,000
އެފްރިކާ 795,671,000 707,462,000 +88,209,000 887,964,000 +92,293,000
އޭޝިޔާ 3,679,737,000 3,430,052,000 +249,685,000 3,917,508,000 +237,771,000
ޔޫރަޕް 727,986,000 727,405,000 +581,000 724,722,000 -3,264,000
ލެޓިން އެމެރިކާ 520,229,000 481,099,000 +39,130,000 558,281,000 +38,052,000
Northern America 315,915,000 299,438,000 +16,477,000 332,156,000 +16,241,000
Oceania 31,043,000 28,924,000 +2,119,000 32,998,000 +1,955,000

އުފަންވި މީހުން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މަރު އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ޖެނުއަރީ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ފެބްރުއަރީ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މާރޗް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އޭޕްރިލް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

މޭއި އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ޖޫން އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ޖުލައި އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އޯގަސްޓް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ސެޕްޓެމްބަރ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އޮކްޓޫބަރ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

ނޮވެމްބަރ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

 • 6 ނޮވެމްބަރ : ލިޔޯން ސްޕްރޮއުގް ޑި ކޭމްޕް، އެމެރިކާގެ ލިޔުންތެރިއެއް (އުފަންވީ 1907 ގައި)
 • 7 ނޮވެމްބަރ : ސީ.ސުބްރަމާނިޔަމް، އިންޑިޔާގެ "ޕޮލިޓިޝަނެއް" (އުފަންވީ 1910 ގައި)
 • 7 ނޮވެމްބަރ : އިންގްރިޑް ވިކްޓޯރިޔާ، ސްވިޑެން ގެ "ޕްރިންސެސް" އެއް (އުފަންވީ 1910 ގައި)
 • 11 ނޮވެމްބަރ : ހަފް ޕެޑިކް، ބްރިޓިޝް އެކްޓަރެއް (އުފަންވީ 1915 ގައި)
 • 22 ނޮވެމްބަރ : Sir Cyril Astley Clarke, British physician, geneticist and entomologist, former President of the Royal College of Physicians (އުފަންވީ 1907 ގައި)
 • 87 ނޮވެމްބަރ : ޑެމިލޯލާ ޓޭއިލަރ، (މީހުން މަރާ މީހެއްގެ ޝިކާރައަކަށް ވެގެން ދިޔަ މީހެއް) (އުފަންވީ 1989 ގައި)
 • 28 ނޮވެމްބަރ : ލިޔޭން ހެއިޑް، އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އެކްޓަރެއް (އުފަންވީ 1895 ގައި)
 • 29 ނޮވެމްބަރ : ސްޓެންލީ ކިއެޑްރޯސްކީ، "އެމެރިކާގެ ރާޑަރު މެކޭނިކް" (އުފަންވީ 1924 ގައި)

ޑިސެމްބަރ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

 • 6 ޑިސެމްބަރ  : ވާރނަރ ކްލެމްޕަރ ، ޖަރުމަން އެކްޓަރެއް ( އުފަންވީ 1920 ގައި)
 • 18 ޑިސެމްބަރ  : ކްރިސްޓީ މެކް ކޯލް، ބްރިޓިޝް ލަވަކިޔުންތެރިއެއް އަދި ލަވަ ހަދާ މީހެއް( އުފަންވީ 1959 ގައި)
 • 23 ޑިސެމްބަރ  : ނޫރު ޖެހަން، ޕާކިސްތާނުގެ އެކްޓްރެސް އެއް އަދި ލަވަކިޔުންތެރިއެއް ( އުފަންވީ 1926 ގައި)
 • 31 ޑިސެމްބަރ  : ރެބީ ބުންޔާމީން ޒެއީވް ކެހާން، އިސްރާއީލުގެ ލީޑަރެއް( އުފަންވީ 1966 ގައި)

ނޯބަލް ޕްރައިޒް ހާސިލް ކުރީ އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

 • ފިޒިކްސް : ޒޯސް އިވެނޮވިކް އެލްފެރޯވް، ހާރބަރޓް ކްރޮއެމަރ، ޖެކް ކިލްބީ
 • ކެމިސްޓްރީ : އެލެން ޖޭ ހީގަރ، އެލެން މެކް ޑާރމިޑް، ހިޑެކީ ޝިރަކަވާ
 • ބޭސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން : އާރވިޑް ކާރލްސަން، ޕައުލް ގްރީންގާރޑް، އެރިކް ރިޗާރޑް ކެންޑެލް
 • ސުލްހަ : ކިމް ޑޭ ޖަންގ
 • އިކޮނޮމިކްސް : ޖޭމްސް ހެކްމަން، ޑެނިއެލް މެކް ފޭޑެން

2000 in fiction and popular culture އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

Computer and video games އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

Film އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

Radio އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

Television އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

Templeton Prize އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

External links އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

 
ވިކިމީޑިޔާ ކޮމަންސް ގައި މި މަޒްމޫނާއި ގުޅޭ ލިޔުމެއް އެކުލެވިގެންވޭ: