ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު

(މިސްރާބުކުރެވުނީ މުޙައްމަދު ވަހީދު ހަސަން އިން)

ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހަތަރު ވަނަ ރައީސެވެ. ވެރިކަމާ ހަވާލުވެލެއްވީ 7 ފެބްރުއަރީ 2012 ގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމުންނެވެ. އެއީ ކުރީގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ރައީސްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ މަޤާމުގައި ހުރުމަށްފަހު އެވެ.

Mohammed Waheed Hassan
5th President of the Maldives
In office
ފަންވަތް:En dash range
Vice PresidentMohammed Waheed Dean
Preceded byMohamed Nasheed
Succeeded byAbdulla Yameen
2nd Vice President of the Maldives
In office
ފަންވަތް:En dash range
PresidentMohamed Nasheed
Preceded byIbrahim Muhammad Didi
Succeeded byMohammed Waheed Deen
Personal details
އުފަން ތާރީހް (1953-01-03) 3 ޖެނުއަރީ 1953 (71 އަހަރު )
Malé, Maldives
Political partyNational Unity Party
Spouse(s)Ilham Hussain
ChildrenWidhadh
Fidha
Jeffrey Salim
Alma materAmerican University of Beirut
Stanford University
ދީންIslam

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ޙާޞިލްކުރެއްވި ފަރާތަކީ ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން އެވެ. ޑރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ޕީއެޗްޑީ ޙާޞިލްކުރެއްވީ އެމެރިކާގެ ސްޓެންފޯރޑް ޔުނިވަސިޓީގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑިޔުކޭޝަން ގެ ދާއިރާއިން 1987 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ޑރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު އަށް 1970 ވަނަ އަހަރު ލުބުނާންގައި ހުންނަ އެމެރިކަން ޔުނިވަސިޓީ އިން ބެއިރޫތު އިން ޖާގަލިބުނެވެ. އެތާނގައި އިނގިރޭސި ބަހުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާޞިލް ކުރެއްވި އެވެ. އެއަށްފަހު 1978 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ސްޓެންފޯރޑް ޔުނިވަސިޓީއިން މާސްޓާރސް ހެދުމަށް ފުރުޞަތު ލިބުނެވެ. އެފަހަރު މާސްޓާރސް ހެއްދެވީ އެޑިޔުކޭޝަން ޕްލޭނިންގ ދާއިރާއިންނެވެ. އެއަށް 1985 ވަނަ އަހަރު ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އިން މާސްޓާރސް ސްޓެންފޯރޑް ޔުނިވަސިޓީގައި ފުރިހަމަ ކުރެއްވި އެވެ.

ޑރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެކި ފެންވަރުގެ ވަޒީފާތައް ފުރުއްވާފައެވެ. ދެކުނު އޭޝިޔާ ސަރަހައްދަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ޔުނިސެފްގެ މުޝީރެއްގެ މަގާމްގައި ކުރީގައި ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން ހުރިއެވެ. އެއަށްފަހު ރާއްޖޭއަށް މަލްޓި ޕާޓީ ސިސްޓަމް ތައާރަފްވުމާގުޅިގެން، 2008ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ މަލްޓި ޕާޓީ އިލެކްޝަންގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގައި ރައީސްއަކަށް ހުންނެވި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ރަނިންމޭޓްގެ ގޮތުގައި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށްފަހު ނާއިބު ރައީސަކަށް ހުންނެވިއެވެ.

ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު އަކީ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޑު އުފުލި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހެކެވެ. އެދުވަސްވަރު ޑރ. ވަހީދަކީ ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަކަށް އެންމެ މަތީ އަޢްލަބިއްޔަތަކުން ހޮވުނު މީހާއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔުނިސެފްގެ އެންމެ މަތީ ވަޒީފާގައިވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވެއެވެ. ބަންގްލާދޭޝް، ޓެންޒޭނިއާގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ޔަމަން، އަފްޣާނިސްތާން، މެސެޑޯނިއާ، މޮންޓިނީގްރޯ އަދި ތުރުކްމަނިސްތާނުގައި ހުންނަވާ ޔުނިސެޕްގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އެއްގެ ގޮތުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޔޫއެންގެ ޑެވެލޮޕްމެންޓް ގްރޫޕްގެ އަދި އަފްޢާނިސްތާނުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އެޑްވައިޒަރަކަށްވެސް ހުންނެވިއެވެ

ކުރިން ހުންނެވީ:
މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
-2012
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:
-
ކުރިން ހުންނެވީ:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު
2008-2012
ފަހުން ވަޑައިގަތީ:
މުޙައްމަދު ވަހީދުއްދީން