ޤިސްމު:Wikipedians who speak Dhivehi (Mahl)

ދިވެހި (މަހަލް) ބަހުން ވާހަކަ ދައްކަވާ ވީކިޕީޑިއާކާރުންEdit

dv (ދިވެހިބަސް (މަހަލް
These users speak Dhivehi (Mahl).‎


ގިސްމު "Wikipedians who speak Dhivehi (Mahl)" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

ލިސްޓު ކުރެވިފައިވާ މި 14 ސަފްޙާތައް މި ޤިސްމުގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ.