Difference between revisions of "މާލެ"

no edit summary
{{Infobox settlement
[[ފައިލް:Male-total.jpg|left|450px]]
| type = [[Administrative divisions of the Maldives#City|City]]
| name = Malé
| native_name = މާލެ
| native_name_lang = dv
| image_skyline = Male-total.jpg
| imagesize = 270px
| image_caption = Bird's-eye view of the central Malé island as seen from southwest
| image_alt = Bird's-eye view of Malé island as seen from southwest
| pushpin_map = Maldives
| pushpin_relief = yes
| pushpin_mapsize = 150
| pushpin_map_caption = Location of Malé in the Maldives
| pushpin_map_alt =
| pushpin_label_position =
| latd = 04 | latm = 10 | lats = 31 | latNS = N
| longd = 073 | longm = 30 | longs = 32 | longEW = E
| subdivision_type = Country
| subdivision_name = [[Maldives]]
| subdivision_type1 = Geographic atoll
| subdivision_name1 = [[Kaafu Atoll|North Malé Atoll]]
| leader_title = [[Administrative divisions of the Maldives#Divisions|Council]]
| leader_name = Malé City Council
| leader_title1 = Mayor
| leader_name1 = Mohammed Shihab
| leader_party1 = [[Maldivian Democratic Party|MDP]]
| area_total_km2 = 5.8
| length_km =
| width_km =
| elevation_m = 2.4
| population_total = 153,379
| population_density_km2 = auto
| population_as_of = 2014
| population_footnotes = <ref name="population-census2014"/>
| postal_code_type = Assigned Letter
| postal_code = T
| area_code = 331, 332, 333, 334
| area_code_type = [[Telephone numbers in the Maldives|Area code(s)]]
| iso_code = MV-MLE
| utc_offset = +05:00
| timezone = {{abbr|MVT|Maldives Time}}
| website = <!-- {{URL|malecity.gov.mv|Malé city council}} malware report April 2015 -->
}}
 
 
'''މާލެ''' އަކީ [[ދިވެހިރާއްޖެ|ދިވެހިރާއްޖޭގެ]] ވެރިރަށެވެ. އަދި އެންމެ އާބާދީބޮޑު ރަށެވެ. މާލެ އަކީ [[މާލެ އަތޮޅު]]( އެައީ ކ.އަތޮޅް)ގެ ދެކުނު ފަރާތުގައިވާ ރަށެކެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ މާލެ އަކީ [[ދިވެހިރާއްޖެ|ދިވެހިރާއްޖޭގެ]] ވެރިކަން ކުރި ރަށެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްރަސްކަލުން ރަސްކަންކޮށްފައިވާ ރަށެވެ. މާލެއަށް ކުރީގައި މަހަލް އޭވެސް ކިޔުނެވެ. އިހުގައި މާލެ ވަށާ ބޮޑު ފާރުތަކާއި ދޮރޯށި ލެވިފައިވެއެވެ. ރަސްކަމުގެ ގަނޑުވަރާއި ކޯއްޓޭތަކާއި ބުރުޒުތައް ވަނީ [[އިބްރާހީމް ނާޞިރު|އިބްރާހީމް ނާޞިރުގެ]] ވެރިކަމުގައި ތަޅާލާފައެވެ. އެއީ ރަސްކަން އުވާލެވި ޖުމްހޫއްރިއްޔަތަކަށް ވުމަށްފަހު މާލެ ބަދަލުކުރުމުގެތެރޭގައެވެ. ނަމަވެސް މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް އަދިވެސް ދެމިހުރެއެވެ. ފަހުގެ އަހަރުތަކުގައި މާލެ ވަނީ ހިއްކައިގެން ބޮޑުކޮށްފައެވެ. ނަމަވސް [[ދިވެހިރާއްޖެ|ދިވެހިރާއްޖޭގެ]] އާބާދީގެ ބޮޑުބައި މާލޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ ސަބަބުން މާލެވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތޮއްޖެހިފައެވެ. މާލޭ އާބާދީއަކީ ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ އާބާދީގެ ފަސްބައިކުޅަ އެއްބަ އެވެ. މާލޭގައި ވަޒަންވެރި ވެގެން އުޅޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ މީހުންނާ އެކު ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ހިއްސާ ކުރަނީ މާލެ އެވެ.<ref>http://www.sun.mv/4296</ref>