އުލަބޮށި ކަށިގަނޑު (އިނގިރޭސި ބަހުން: ulna)އަކީ އުޅަބޮށި ހުޅުގެ ބޭރުކަށިގަނޑު އެވެ. މިކަށިގަނޑު އަކީ ދިގު ކަށިގަނޑެކެވެ. މިކަށިގަނޑު އިންނަނީ އަތްދަނޑި ގެ ގަޔާ ކައިރިވީ ފަރާތު ގައެވެ. ތަފާތު 13 މަސްގަނޑެއް މިކަށިގަނޑާއި އެކިގޮތްގޮތުން ގުޅިފައި ވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ކަށިތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ

އުޅަބޮށި ކަށިގަނޑު އާއި ގުޅިފައިވާ ކަށިތައް ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.