ކޮކާ ކޯލާ، (ކޯކްގެ ނަމުގައި ވެސް މަޝްހޫރު ވެފައިވާ) މި ބުއިމަކީ ކޮކާ ކޯލާ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުމެކެވެ. ކޮކާ ކޯލާއަކީ 200 ޤައުމަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުގައި ރެސްޓޯރެންޓް ތަކުގަޔާއި ކޯލާ (ކާރބޮނޭޓަޑް ބުއިން) މެކެވެ.

Coca-Cola
Cocacola.jpg
The current Coca Cola design.
Type Cola
Manufacturer The Coca-Cola Company
Country of origin United States
Introduced 1886
Related products Pepsi
RC Cola
Virgin Cola
ކޮކާ ކޯލާ، ކެނެޑާ، 1941