އުރުދޫ

(މިސްރާބުކުރެވުނީ Urdu އިން)

އުރުދޫ ބަހަކީ ހިންދު-އާރީ ޢާއިލާގެ ބަހެކެވެ.

Wikipedia
އުރުދޫ ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ