ސަންސްކްރިއްތް

(މިސްރާބުކުރެވުނީ Sanskrit އިން)

ސަންސްކްރިއްތް ބަހަކީ ހިންދު-އާރީ ޢާއިލާގެ ބަސްތަކުގެ މައި ބަހެވެ.

śިވޮ ރަކްޞަތު ގީރްވާṇަބްހާޞާރަސާސްވާދަތަތްޕަރާން