ދީން

(މިސްރާބުކުރެވުނީ Religion އިން)

ދީނަކީ އިންސާނުން ގަބޫލު ކުރާ ގަބޫލު ކުރުންތަކަކާއި ދިރިއުޅުން ބިނާ ކުރާނެ މަގެވެ.