ޕާކިސްތާނުގެ ދިދަ

(މިސްރާބުކުރެވުނީ Flag of Pakistan އިން)

ޕާކިސްތާނުގެ ދިދަ ފަރުމާ ކުރެއްވީ ސައްޔިދު އަމީރުއްދުއްދީން ޚިދްވާއީ އެވެ.