ބަންގާޅުގެ ނިޝާން

(މިސްރާބުކުރެވުނީ Coat of arms of Bangladesh އިން)
National emblem of Bangladesh.svg

ބަންގާޅުގެ ނިޝާން ވުޖޫދަށް އައީ 1971 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.