ޢަރަބި ކަނޑު ( ނުވަތަ ޢަރަބި ބަހުން: بحر العرب) އަކީ އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދެކެވެ.

ޢަރަބި ކަނޑުގެ މެޕް
ޢަރަބި ކަނޑުގެ މަންޒަރެއް

އިތުރު ފާލަންތައް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ