ޢަރަބި ކަނޑުގެ މެޕް
ޢަރަބި ކަނޑުގެ މަންޒަރެއް

ޢަރަބި ކަނޑު ( ނުވަތަ ޢަރަބި ބަހުން: بحر العرب) އަކީ އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދެކެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައްEdit