Difference between revisions of "ހިކަނދިފަތް"

m
ރޮބޮޓ އިތުރު ކުރުނ: ace:Teumurui
m (ރޮބޮޓ ބަދަލު ގެނައުނ: pl:Bergera koenigii; cosmetic changes)
m (ރޮބޮޓ އިތުރު ކުރުނ: ace:Teumurui)
ހިކަނދިފަތް ({{en|Murraya koenigii}})ނުވަތަ ({{en|Curry-leaf Tree}})އަކީ ރިހައާއި އަސާރައާއި ސަޓަނިފަދަ ތަކެތި މީރުކުރާން އަޅާފަތެކެވެ. ހިކަނދިފަތް ގަސް އާންމުކޮށް ބޮޑުވަނީ 6-4 މީޓަރާއި ދެމެދުގެ އުސްމިނަކަށެވެ. ހިކަނދި ފަތް ގަހުގެ ގަސްގަނޑުގެ ވަށަމިނުގައި 40 ސެންޓި މީޓަރު ހުރެއެވެ.ހިކަނދި ފަތް ކޯންޏެއްގައި އާންމުކޮށް 21-11 އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ފަތް ހުރެއެވެ. ހިކަނދި ފަތުގެ ވަކި ފަތެއްގެ ދިގުމިނުގައި 4-2 ސމ ވަރު ހުރެއެވެ. އަދި ފުޅަމިނުގައި 2-1 ސމ ވަރުހުރެއެވެ. ހިކަނދިފަތް ގަހުގައި ހުންނަ މާ ހުންނަނީ ހުދުކުލައިގައެވެ. ހިކަނދިފަތް ގަހުގައި ކުޑަ ވަތްކެއް އަޅައެވެ. މިވަކި ހުންނަނީ ފެހި ކުލައިގައެވެ. ދޮންވުމުން ހުންނަނީ ދަނބު ނުވަތަ ރަތް ކުލައެއްގައެވެ.
 
[[ace:Teumurui]]
[[bn:বারসুঙ্গা]]
[[br:Murraya koenigii]]