ޕްރަނާބް ކުމާރު މުކަރްޖީ އަކީ އިންޑިޔާގެ 13 ވަނަ ރައީސްއެވެ. މަޤާމާ ހަވާލުވެލެއްވީ 25 ޖުލައި 2012 ގައެވެ. ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ 1935 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ކިޔަވާ ވިދާޅުވީ ކަލްކަޓާގެ ޔުނިވަރުސިޓީ އިންނެވެ.

ޕްރަނާބް މުކަރްޖީ
ޕްރަނާބް މުކަރްޖީ

މުކަރްޖީ ވަނީ އިންޑިޔާގެ ދިފާޢީ ވަޒީރުކަމާއި މާލީ ވަޒީރުކަން އަދި ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައެވެ.