ލޮލުގެ ލެންސް

ލޮލުގެ ލެންސް (އިނގިރޭސި ބަހުން: Lens) އަކީ އެތެރެ ފެންނަ ލޮދިކޮޅަކުން އުފެދިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ލެންސުގެ ބޭނުމަކީ އަލިދޯދިތަކުގެ މިސްރާބު ބަދަލުކުރުމެވެ.