ފަރަންސޭސި Français
ވާހަކަދައްކާތަން: ފަރަންސޭސިވިލާތް
ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު: 80 މިލިއަން ދޭސީން
ވަނަ: 11
ބަސް ނިސްބަތްވާ އާއިލާ: ހުޅަނގު - ހިންދުސްތާނީ
އިޓަލިކް
ރޫމާނީ
އިޓަލޯ-ވެސްޓަން
ވެސްޓަން
ގެލޯ-އިބެރިއަން
ގެލޯ-ރޫމާނީ
ގެލޯ-ޣައެތިއަން
އޮއީލް
ފަރަންސޭސި
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު
ރަސްމީބަސް: ފަރަންސޭސިވިލާތުގައި
ގަވައިދު އެކަށައަޅަނީ: ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ފަރަންސޭސި އެކަޑަމީ އިން
ބަހުގެ ކޯޑުތައް
ISO_639-1 fr
ISO_639-2 fre
ISO_639-3 fra

ފަރަންސޭސި ބަހަކީ (français, la langue française) ފަރަންސޭސިވިލާތުގައި ތަރައްޤީ ވެގެން އައި ބަހެކެވެ.

Wikipedia
Wikipedia
ފަރަންސޭސި ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ