އަޙުމަދު ދީދާތު

ލިޔުންތެރިއެއް


އަޙުމަދު ޙުސައިން ދީދާތު (1918 ޖުލައި 1 - 2005 އޮގަސްޓު 8) އުފަންވީ ހިންދުސްތާން ގެ ގުޖުރާތު ރާއްޖޭގައެވެ.

Ahmed Deedat

އުފަންވީ: ޖުލައި 1 ، 1918(1918-07-01)
Surat-British India
ނިޔައުވީ:އޯގަސްޓް 8 2005(2005-08-08)
ވަޒީފާ:Islamic Da'wah
ޤައުމިއްޔަތު:South African