އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބަކީ 12 އޯގަސްޓް 2008 ކުން 28 މެއި 2009 ކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހާރު ހުންނެވީ އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްގެ މަޤާމުގައެވެ.