ބިތުހުރާ އަކީ އިންޑިޔާގެ ޔޫނިއަން ޓެރިޓަރީ އޮފް ލަކްޝަދްވީޕްގައި ހިމެނޭ ރަށެކެވެ. މި ރަށުގެ އާބާދީއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 300 އެއް ހައި މީހުންނެވެ.