ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ބަލައިގެން ހެދިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓު

(މިސްރާބުކުރެވުނީ List of countries by system of government އިން)
Some of the information in this article may not be verified by reliable sources. It should be checked for inaccuracies and modified to cite reliable sources.

މިއީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ބަލައިގެން ތަޤްސީމު ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓެކެވެ.

ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުEdit

ނަން ދުސްތޫރީ ބިންގާ ދައުލަތުގެ ވެރިޔާ އިދާރީ އޮނިގަނޑު
  އަފްޣާނިސްތާން ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Albania Republic Ceremonial Parliamentary
  Algeria Republic Executive Semi-Presidential
  Andorra Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Angola Republic Executive Semi-Presidential
  Antigua and Barbuda Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Argentina ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Armenia ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Australia Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Austria Republic Ceremonial Parliamentary
  Azerbaijan ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Bahamas Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Bahrain Constitutional monarchy Monarch personally exercises power alongside weak parliament
  Bangladesh Republic Ceremonial Parliamentary
  Barbados Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Belarus ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Belgium Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Belize Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Benin ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Bhutan Absolute monarchy
  Bolivia ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Bosnia and Herzegovina Republic Executive Semi-Presidential
  Botswana Republic Executive Parliamentary
  Brazil ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Brunei Absolute monarchy
  Bulgaria Republic Ceremonial Parliamentary
  Burkina Faso ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Burundi ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Cambodia Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Cameroon ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Canada Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Cape Verde Republic Executive Semi-Presidential
  Central African Republic ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Chad ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Chile ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
ފަންވަތް:Country data China, People's Republic of Republic Power constitutionally linked to a single political movement
ފަންވަތް:Country data China, Republic of Republic Executive Semi-Presidential
  Colombia ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Comoros ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
ފަންވަތް:Country data Congo, Democratic Republic of the Republic Executive Semi-Presidential
ފަންވަތް:Country data Congo, Republic of the ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Costa Rica ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Côte d'Ivoire ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Croatia Republic Ceremonial Parliamentary
  Cuba Republic Power constitutionally linked to a single political movement
  Cyprus ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Czech Republic Republic Ceremonial Parliamentary
  Denmark Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Djibouti ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Dominica Republic Ceremonial Parliamentary
  Dominican Republic ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  East Timor Republic Ceremonial Parliamentary
  Ecuador ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Egypt Republic Executive Semi-Presidential
  El Salvador ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Equatorial Guinea ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Eritrea Republic No constitutional basis to current regime
  Estonia Republic Ceremonial Parliamentary
  Ethiopia Republic Ceremonial Parliamentary
  Fiji Republic No constitutional basis to current regime
  Finland Republic Ceremonial Parliamentary
  France Republic Executive Semi-Presidential
  Gabon ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Gambia ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Georgia ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Germany Republic Ceremonial Parliamentary
  Ghana ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Greece Republic Ceremonial Parliamentary
  Grenada Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Guatemala ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Guinea ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Guinea-Bissau ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Guyana Republic Executive Semi-Presidential
  Haiti ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Honduras ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Hungary Republic Ceremonial Parliamentary
  Iceland Republic Ceremonial Parliamentary
  India Republic Ceremonial Parliamentary
  Indonesia ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Iran ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Iraq Republic Ceremonial Parliamentary
ފަންވަތް:Country data Ireland Republic Ceremonial Parliamentary
  Israel Republic Ceremonial Parliamentary
  Italy Republic Ceremonial Parliamentary
  Jamaica Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Japan Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Jordan Constitutional monarchy Monarch personally exercises power alongside weak parliament
  Kazakhstan ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Kenya ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Kiribati Republic Executive Parliamentary
ފަންވަތް:Country data Korea, North Republic Power constitutionally linked to a single political movement
ފަންވަތް:Country data Korea, South Republic Executive Semi-Presidential
  Kuwait Constitutional monarchy Monarch personally exercises power alongside weak parliament
  Kyrgyzstan ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Laos Republic Power constitutionally linked to a single political movement
  Latvia Republic Ceremonial Parliamentary
  Lebanon Republic Executive Semi-Presidential
  Lesotho Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Liberia ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Libya Republic Executive Semi-Presidential
  Liechtenstein Constitutional monarchy Monarch personally exercises power alongside weak parliament
  Lithuania Republic Ceremonial Parliamentary
  Luxembourg Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
ފަންވަތް:Country data Macedonia Republic Executive Semi-Presidential
  Madagascar ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Malawi ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Malaysia Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Maldives ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Mali ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Malta Republic Ceremonial Parliamentary
  Marshall Islands Republic Executive Parliamentary
  Mauritania Republic No constitutional basis to current regime
  Mauritius Republic Ceremonial Parliamentary
  Mexico ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
ފަންވަތް:Country data Micronesia ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Moldova Republic Executive Semi-Presidential
  Monaco Constitutional monarchy Monarch personally exercises power alongside weak parliament
  Mongolia Republic Executive Semi-Presidential
  Montenegro Republic Ceremonial Parliamentary
  Morocco Constitutional monarchy Monarch personally exercises power alongside weak parliament
  Mozambique ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Myanmar Republic No constitutional basis to current regime
  Namibia Republic Executive Semi-Presidential
  Nauru Republic Executive Parliamentary
  Nepal Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Netherlands Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  New Zealand Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Nicaragua ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Niger ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Nigeria ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Norway Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Oman Absolute monarchy
  Pakistan Republic Executive Semi-Presidential
  Palau ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Panama ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Papua New Guinea Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Paraguay ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Peru ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Philippines ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Poland Republic Ceremonial Parliamentary
  Portugal Republic Ceremonial Parliamentary
  Qatar Absolute monarchy
  Romania Republic Executive Semi-Presidential
  Russia Republic Executive Semi-Presidential
  Rwanda ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Saint Kitts and Nevis Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Saint Lucia Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Saint Vincent and the Grenadines Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Samoa Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  San Marino Republic Ceremonial Parliamentary
ފަންވަތް:Country data São Tomé and Príncipe Republic Executive Semi-Presidential
  Saudi Arabia Absolute monarchy
  Senegal ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Serbia Republic Executive Semi-Presidential
  Seychelles ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Sierra Leone ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Singapore Republic Ceremonial Parliamentary
  Slovakia Republic Ceremonial Parliamentary
  Slovenia Republic Ceremonial Parliamentary
  Solomon Islands Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Somalia Republic Executive Semi-Presidential
  South Africa Republic Executive Parliamentary
  Spain Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Sri Lanka Republic Executive Semi-Presidential
  Sudan ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Suriname ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Swaziland Absolute monarchy
  Sweden Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Switzerland Republic Executive Parliamentary
  Syria Republic Power constitutionally linked to a single political movement
  Tajikistan ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Tanzania ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  {{{shortname alias}}} | border Constitutional monarchy No constitutional basis to current regime
  Togo ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Tonga Absolute monarchy
  Trinidad and Tobago Republic Ceremonial Parliamentary
  Tunisia Republic Executive Semi-Presidential
  Turkey Republic Ceremonial Parliamentary
  Turkmenistan ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Tuvalu Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  Uganda ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Ukraine Republic Executive Semi-Presidential
  United Arab Emirates Constitutional monarchy Monarch personally exercises power alongside weak parliament
  United Kingdom Constitutional monarchy Ceremonial Parliamentary
  United States ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Uruguay ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Uzbekistan ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Vanuatu Republic Ceremonial Parliamentary
  Vatican City Absolute monarchy
  Venezuela ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Vietnam Republic Power constitutionally linked to a single political movement
  Yemen Republic Executive Semi-Presidential
  Western Sahara Republic Executive Semi-Presidential
  Zambia ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ
  Zimbabwe ޖުމްހޫރިއްޔާ އިދާރީ ރިޔާސީ

Systems of GovernanceEdit

Presidential / Separated republicsEdit

These are systems in which a president is the active head of the executive branch of government and is elected and remains in office independently of the legislature. The following list includes democratic and non-democratic states:

Full presidential systemsEdit

In full presidential systems, the president is both head of state and head of government. There is no prime minister.

Semi-presidential systemsEdit

In semi-presidential systems, there is usually both a president and a prime minister. In such systems, the President has genuine executive authority, unlike in a parliamentary republic, but some of the role of a head of government is exercised by the prime minister, who is also head of the legislature.

Parliamentary republicsEdit

A Parliamentary republic is a system in which a prime minister is the active head of the executive branch of government and also leader of the legislature. The Presidents degree of executive power may range from being reasonably significant (eg. Poland) to little or none at all (eg. Ireland). Where the President holds little executive power, their function is primarily that of a symbolic figurehead.

Mixed Republican SystemsEditConstitutional monarchiesEdit

Systems in which a prime minister is the active head of the executive branch of government and also leader of the legislature. The head of state is a constitutional monarch who only exercises his or her powers with the consent of the government, the people or their representatives.

Commonwealth realmsEdit

Constitutional monarchies, in which Queen Elizabeth II serves as head of state over an independent government. In each Realm, she acts as the monarch of that state, and is usually titled accordingly - for example, Queen of Australia. The Queen appoints a Governor-General to each country other than the United Kingdom to act as her representative. The prime minister is the active head of the executive branch of government and also leader of the legislature.

Semi-constitutional monarchiesEdit

The prime minister (or equivalent) is the nation's active executive, but the monarch still has considerable political powers that can be used at his/her own independent discretion.

Absolute monarchiesEdit

Monarchies in which the monarch is the active head of the executive branch and exercises all powers.

TheocraciesEdit

States based on a state religion where the head of state is selected by some form of religious hierarchy.

One-party statesEdit

States in which political power is concentrated within a single political party whose operations are largely fused with the government hierarchy. However, some do have elected governments.

Military junta statesEdit

The nation's armed forces control the organs of government and all high-ranking political executives are also members of the military hierarchy.

TransitionalEdit

States which have a system of government which is in transition or turmoil and cannot be accurately classified. (with current direction of change)

Systems of Internal GovernanceEdit

FederalEdit

States in which the federal government shares power with semi-independent regional governments. In many cases, the central government is (in theory) a creation of the regional governments; a prime example is the United States.

DevolvedEdit

States in which the central government has delegated some of its powers to self-governing subsidiary governments, creating a de facto federation.

Regionalized unitaryEdit

States in which the central government has delegated some of its powers to regional governments.

FederacyEdit

A federacy is a country in which some substates function like states in a federation and others like states in a unitary state.

UnitaryEdit

see Unitary state

NotesEdit

 1. 1.0 1.1 Iran combines the forms of a presidential republic, with a president elected by universal suffrage; and a theocracy, with a Supreme Leader who is ultimately responsible for state policy, chosen by the elected Assembly of Experts. Candidates for both the Assembly of Experts and the presidency are vetted by the appointed Guardian Council.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 While the office of Prime Minister exists, the President is both the Head of State and Head of Government.
 3. Collective (3 member) presidency.
 4. The Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) is a government in exile, located in Tindouf, Algeria. Most of the territory of Western Sahara is under military occupation by Morocco; the rest is administered by the SADR.
 5. In Bangladesh, a Caretaker government takes over for three months during parliamentary elections. The Caretaker government is headed by a Chief advisor (the last Chief Justice to retire), and a group of neutral, non-partisan advisors chosen from the civil society. During this time, the president has jurisdiction over the Ministry of defense and the Ministry of foreign affairs.
 6. 6.0 6.1 Combines aspects of an executive presidency with a parliamentary system. President is elected by parliament and holds a parliamentary seat, much like a prime minister. The President is both head of state and government.
 7. There is neither a prime minister nor a president of Switzerland. The President of the Swiss Confederation is merely primus inter pares in the Swiss Federal Council, the seven-member executive council which constitutes the government as well as the head of state of Switzerland.
 8. Collective presidency (2 captains-regents). Captains-regents are both Head of State and Government simultaneously.
 9. Bishop of Urgell and President of France serve as ex-officio co-princes
 10. The King of Nepal gave himself absolute authority for three years in 2005; he has given up absolute power on April 21, 2006, but constitutional government has not yet resumed
 11. Bhutan is in the process of democratization by request of the king.
 12. UAE is a federation of absolute monarchies, with the federal president drawn from hereditary emirs
 13. The President of Fiji is the actual leader who on 4 December 2006 dissolved the parliament without the prime minister's consent, thereby setting the stage for a coup by the military commander.

See alsoEdit

External linksEdit