މާލެ އަތޮޅު

(މިސްރާބުކުރެވުނީ Kaafu Atoll އިން)

Kaafu Atoll Kaafu Atoll

ޚުލާޞާ މަޢުލޫމާތު
އިދާރީ ނަން: Kaafu Atoll
އަތޮޅުގެ ނަން: Malé Atoll
އޮތްތަން: 4° 59' N and 3° 48' N
އިނގިރޭސި ކޯޑު: H
އަކުރު: K (ކ)
ވެރިރަށް: Thulusdhoo
އާބާދީ: 9886
ރަށްތަކުގެ ޢަދަދު: 107
މިޙުން އުޅޭ ރަށްތައް: 9
އަތޮޅުވެރިޔާ: Mohamed Adam
މީހުން އުޅޭ ރަށްތައް
Dhiffushi Gaafaru Gulhi Guraidhoo Himmafushi Hulhumalé Huraa Kaashidhoo Malé Maafushi Thulusdhoo
ފަޅު ރަށްތައް

Aarah Akirifushi Asdhoo Baros Biyaadhoo Bodubandos Bodufinolhu Boduhithi Boduhuraa Bolifushi Dhigufinolhu Dhoonidhoo Ehrruh-haa Enboodhoo Enboodhoofinolhu Eriyadhoo Farukolhufushi Feydhoofinolhu Fihaalhohi Funadhoo Furan-nafushi Gasfinolhu Giraavaru Girifushi Gulheegaathuhuraa Helengeli Henbadhoo Hulhulé Huraagandu Ihuru Kagi Kalhuhuraa Kandoomaafushi Kanduoih-giri Kanifinolhu Kanuhuraa Kudabandos Kudafinolhu Kudahithi Kudahuraa Lankanfinolhu Lankanfushi Lhohifushi Lhosfushi Maadhoo Madivaru Mahaanaélhihuraa Makunudhoo Makunufushi Maniyafushi Medhufinolhu Meerufenfushi Nakachchaafushi Olhahali Olhuveli Oligandufinolhu Ran-naalhi Rasfari Thanburudhoo Thilafushi Thulhaagiri Vaadhoo Vaagali Vabbinfaru Vabboahuraa Vammaafushi Velassaru Velifaru Veliganduhuraa Vihamanaafushi Villingili Villingilimathidhahuraa Villingilivau Ziyaaraiffushi

ފަތުރުވެރި ރަށްރަށާއި، ވައިގެ ބަނދަރުތަކާއި، ސިނާއީ ރަށްތައް ބެލެވެނީ ފަޅު ރަށްރަށުގެ ގޮތުގައެވެ.

މާލެ އަތޮޅަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅު ތަރުތީބުން 8 ވަނަ އަށް އޮތް އަތޮޅެވެ. މި އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށަކީ ތުލުސްދޫ އެވެ.


ދިވެހިރާއްޖޭ ގެ އަތޮޅުތައް

ހއ. އަތޮޅު   ހދ. އަތޮޅު   ށ. އަތޮޅު   ނ. އަތޮޅު   ރ. އަތޮޅު   ބ. އަތޮޅު   ޅ. އަތޮޅު   ކ. އަތޮޅު   އއ. އަތޮޅު   އދ. އަތޮޅު   ވ. އަތޮޅު   މ. އަތޮޅު   ފ. އަތޮޅު   ދ. އަތޮޅު   ތ. އަތޮޅު   ލ. އަތޮޅު   ގއ. އަތޮޅު   ގދ. އަތޮޅު   ޏ. އަތޮޅު   ސ. އަތޮޅު