ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި

(މިސްރާބުކުރެވުނީ Haa Alif Atoll އިން)

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް އޮތް އިދާރީ އަތޮޅެވެ. މި އަތޮޅުގެ އިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ ޠަބަޢީ އަތޮޅަކާއި ޠަބަޢީ އަތޮޅެއްގެ ބަޔަކާ އެއްކޮށްގެންނެވެ. އިދާރީ ގޮތުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރިއެވެ، ކިޔޭ އަތޮޅުގެ އުތުރު ބަޔަކީ އިހަވަންދިއްޕޮޅު އެވެ. ދެކުނު ބަޔަކީ ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ އުތުރު ކޮޅެވެ. ޖޯގްރަފީގޮތުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބައިކުރެވިފައިވަނީ ތިލަދުންމަތީ ތުރާކުނު އުތުރު ފަރުން ފެށިގެން ތިލަދުންމަތީ މާރަންދޫ ފަރުގެ ދެކުނަށްދިޔަކަނުން ދަމާލެވޭ ރޮނގަކުން ފެށިގެން އުތީމުގެ ދެކުނުން ބާރަށުގެ ދެކުނު ފަރާހަމައިން ބާރަށު ކަނޑޯޅިއަށް ނިމޭގޮތަށެވެ.

Thiladhunmathi Uthuruburi
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި
Atoll
Haa Alif Atoll
ފައިލު:The palace at thiladhunmathi utheemu.jpg
Utheemu Ganduvaru in Utheemu Island.
Utheemu Ganduvaru in Utheemu Island.
Haa Alif Atoll in Maldives.
Haa Alif Atoll in Maldives.
ޤައުމުދިވެހިރާއްޖެ
CapitalDhidhdhoo
Geographic atolls
Government
 • CouncilNorth Thiladhunmathi Atoll Council
Population (2006)
 • Total13,495
Time zoneMST (UTC+05:00)
Assigned LetterA
Assigned Letter (Dhivehi)ހއ
Area code(s)650, 20
ISO 3166 codeMV-07
Inhabited14 - Baarah * Dhidhdhoo * Filladhoo * Hoarafushi * Ihavandhoo * Kelaa * Maarandhoo * Mulhadhoo * Muraidhoo * Thakandhoo * Thuraakunu * Uligamu * Utheemu * Vashafaru
Uninhabited29 - Alidhoo, Alidhuffarufinolhu, Beenaafushi, Berinmadhoo, Dhapparuhura, Dhigufaruhura, Dhonakulhi, Gaafushi, Gaamathikulhudhoo, Gallandhoo, Govvaafushi, Hathifushi, Huvahandhoo, Innafinolhu, Kandaalifinolhu, Kudafinolhu, Maafahi, Maafinolhu, Maarandhoofarufinolhu, Madulu, Manafaru, Matheerah, Medhafushi, Mulidhoo, Naridhoo, Umareifinolhu, Un'gulifinolhu, Van'gaaru, Velifinolhu
Total43
WebsiteHaa Alif Atoll
މި މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ މަޒުމޫނު: އިހަވަންދިއްޕޮޅު

މި އަތޮޅުގައި އޮތް 42 ރަށުގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެފައިވަނީ 16 ރަށުގައެވެ. ނަމަވެސް އެއަތޮޅު ބެރިންމަދޫ މީހުން 2006 ގައި އެއަތޮޅު ހޯރަފުއްޓަށް ބަދަލުވުމާއި. އަދި އެއަތޮޅު ހަތިފުށީ މީހުން 2007 ގައި ހދ. ހަނިމާދޫއަށް ބަދަލުވުމާއެކު މިހާރު އެއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ 14 ރަށުގައެވެ. އަދި މިއަތޮޅަކީ ތާރީޚީގޮތުން މުޅިރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު އަތޮޅެކެވެ. އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނު ދިރިއުޅުއްވި ގަނޑުވަރު ހުރީވެސް އެއަތޮޅު އުތީމުގައެވެ. ޕޯޗްގީޒުންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރެއްވުމަށް ކަނޑުމަތީގައި ބޭނުންކުރެއްވި އުޅަނދު ( ކަޅުއޮށްފުންމި ) ބެންނެވީ އެއަތޮޅު ބާރަށުގައެވެ. އަދި ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ބޭބޭފުޅު ޢަލިތަކުރުފާނު ދިރިއުޅުއްވީ އެއަތޮޅު ތަކަންދޫގައެވެ. އެހެންކަމުން ހއ. އަތޮޅަކީ ފަޚުރުވެރި ތާރީޚެއް އޮތްއަތޮޅެކެވެ.

Haa Alif Atoll contains 43 islands. 14 of them are inhabited, and are classified as administrative island constituencies. Each of these constituencies have an 'island council' which responds to the North Thiladhunmathi Atoll Council.

Map
 
 
Alidhoo
 
Alidhuffarufinolhu
 
Beenaafushi
 
Berinmadhoo
 
Dhapparuhura
 
Dhigufaruhura
 
Dhonakulhi
 
Gaafushi
 
Gaamathikulhudhoo
 
Gallandhoo
 
Govvaafushi
 
Hathifushi
 
Huvahandhoo
 
Innafinolhu
 
Kandaalifinolhu
 
Kudafinolhu
 
Maafahi
 
Maafinolhu
 
Maarandhoofarufinolhu
 
Madulu
 
Manafaru
 
Matheerah
 
Medhafushi
 
Mulidhoo
 
Naridhoo
 
Umareifinolhu
 
Un'gulifinolhu
 
Van'gaaru
 
Velifinolhuދިވެހިރާއްޖޭ ގެ އަތޮޅުތައް

ހއ. އަތޮޅު   ހދ. އަތޮޅު   ށ. އަތޮޅު   ނ. އަތޮޅު   ރ. އަތޮޅު   ބ. އަތޮޅު   ޅ. އަތޮޅު   ކ. އަތޮޅު   އއ. އަތޮޅު   އދ. އަތޮޅު   ވ. އަތޮޅު   މ. އަތޮޅު   ފ. އަތޮޅު   ދ. އަތޮޅު   ތ. އަތޮޅު   ލ. އަތޮޅު   ގއ. އަތޮޅު   ގދ. އަތޮޅު   ޏ. އަތޮޅު   ސ. އަތޮޅު