Difference between revisions of "ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނު (ފަސްވަނަ)"

no edit summary
ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނު (ފަސްވަނަ) އަކީ 1892 އިން 1893 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރެއްވި ރަދުންނެވެ. ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނު (ފަސްވަނަ)ނުވަތަ އާގަނޑުވަރު މަނިއްޕުޅު ގެ ބައްޕާ ފުޅަކީ އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް ނޫރައްދީން އިސްކަންދަރު އެވެ. މަންމާފުޅަކީ ބޮޑުގަލުގޭ ދީދީ އެވެ.
 
ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީނު (ފަސްވަނަ) އަކީ ދީނީ ތަޢުލީމް އުގެނިވަޑައިގަތުމަށް ޚާއްޞަ ފަރުވާތެރިކަމެއް ބެހެއްޓެވި ބޭފުޅެކެވެ. ކުޅި ޖެއްސެވުމާއި ބޭރު ބަސް ދަސްކުރެއްވުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެވެ. ފަންނާނީ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ދަސްކުރެއްވި އެވެ.
 
{{start box}}
 
{{end box}}
 
== މަރުޖިޢުތައް ==
* ހަދާނާއި ތާރީޚްގެ ތެރެއިން - 1 ވަނަ ބައި - އަހުމަދު ނަޖީބް - 2006
 
 
 
[[Category:Sultans of the Maldives]]
9,692

edits