Difference between revisions of "ލޭމަދުވުން"

no edit summary
 
 
=== ދެނެގަތުން ===
ލޭމަދުވާނަމަ ލޮލުގެ ތިރީ ކައިރީގައި އަތް ޖައްސާފައި ތިރިއަށް ދަމާލުމުން އެތެރެ ރަތްކޮށް ހުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހުންނާނީ ވަރަށް ހުދުކޮށެވެ. ނުވަތަ މަޑު ފިޔާތޮށި ކުލައިގައެވެ. އަތްތިލައިގެ ހުދުހަން ބަލައިލުމުން ވެސް މިކަން ފާހަގަ ވާނެއެވެ.
 
9,692

edits