Difference between revisions of "ލޭމަދުވުން"

no edit summary
* ވިހެއުމާއި ވިދިގެން ގިނައިން ލޭފޭބުން
* ވިހެއުމަށްފަހު ހަށިގަނޑު އަނބުރާ ކުރިން ހުރިގޮތަށް ގެންނަން އުދަގޫވުން
 
 
== ދެނެގަތުން ==
ލޭމަދުވާނަމަ ލޮލުގެ ތިރީ ކައިރީގައި އަތް ޖައްސާފައި ތިރިއަށް ދަމާލުމުން އެތެރެ ރަތްކޮށް ހުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހުންނާނީ ވަރަށް ހުދުކޮށެވެ. ނުވަތަ މަޑު ފިޔާތޮށި ކުލައިގައެވެ. އަތްތިލައިގެ ހުދުހަން ބަލައިލުމުން ވެސް މިކަން ފާހަގަ ވާނެއެވެ.
 
 
9,692

edits