Difference between revisions of "ލޭމަދުވުން"

no edit summary
ލޭމަދުވުން ({{en|Anemia}}) އަކީ [[ލޭ]] ޓެސްޓު ކުރާއިރު ލޭގައި ހުންނަންވާ މިންވަރަށްވުރެ ލޭގައި ހިމެނޭ ދަގަނޑުގެ ބައި ނުވަތަ [[ހިމަގްލޯބިން]] ދަށްކޮށް ހުރުމެވެ. ލޭގައި ދައުރުކުރާ އެއްބަޔަކީ [[ލޭގެ ރަތް ސެލް]] އެވެ. ހިމަގްލޯބިން އަކީ ލޭގެ މިރަތް ސެލް ތަކުގައި ދަގަނޑުގެ ބަޔާއި އޮކްސިޖަން ހަށިގަނޑުގެ ބައިތަކަށް އުފުލައިދޭ މާއްދާ އެވެ. ލޭމަދުވުމުގެ އަސަރު ލޭގައި އެކުލެވޭ ސެލްތަކުން ދޭހަކޮށްދޭނެ އެވެ.
 
 
=== އަލާމާތްތައް ===
* ބޯއެނބުރުން
* އަބަދުވެސް ނިދިއައިސްފައި ހުންނަހެން ހީވުން
* ނޭވާ ކުރުވުން
* އަވަސް އަވަހަށް ރުޅިއަންނަ ގޮތްވެ ހާސްވާގޮތްވުން
===ނުރައްކާތައް ===
* ބައިގެންދިއުން
* ދުވަސްނުފުރާ ވިހެއުން
9,692

edits